Anne Snellman

Tavoitteeksi Homeeton Oulu

Tällä hetkellä Oulun kaupungissa toimii yhteensä 14 sisäilmatyöryhmää seuraavissa kohteissa:

Sivistys- ja kulttuuripalvelut (kaupungin tilat)

 1     Jäälin koulu

 2     Leinonpuiston koulu

 3     Salonpään koulu

 4     Ylikylän koulu

 5     Jokirannan koulu

 6     Välikylän päiväkoti

 7     Pateniemen päiväkoti

Hyvinvointipalvelut (kaupungin tilat)             

 1     Kaupungisairaala (Kuntoutus ja Nordlab)

 2     Mielenterveyspalvelut / Tuirantie 7

 3     Rajakylän hoiva

 4     Intiön hoiva (Venla)  

Ulkoa vuokratut tilat                 

 1     Iinatin päiväkoti

 2     Kaupunginsairaala G ja H osasto

 3     Mielenterveyspalvelut / Yrttipellontie 6

Kohteet eivät ole kiireellisyysjärjestyksessä. Valtaosa kohteista on kouluja ja päiväkoteja. Vanhempien huoli lastensa käyttämien päiväkotien ja koulujen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on suuri. Tästä syystä tein 29.2.2016 valtuustoaloitteen, jotta kohdekohtaisiin sisäilmatyöryhmiin olisi Oulussa otettu mukaan vanhempien edustus.

Tämä olisi hyvin oleellista avoimen tiedonkulun kannalta. Mm. Homepakolaiset ry suosittaa, että esim. peruskoulun sisäilmatyöryhmässä olisi oppilaiden vanhempien edustaja. Myös Hengitysliitto antaa vastaavan suosituksen. Valitettavasti aloitteeni sai kielteisen vastauksen.

Oulun kaupungin talousarviossa 2017 ja -suunnitelmassa 2018–2019 kirjoitetaan Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen toimintaympäristöanalyysi -osiossa mm. seuraavaa:

"Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten arvon säilyttäminen ja korjausvelan pienentäminen ovat suunnittelukauden suurimpia haasteita. Korjausvelalla on selvä syy-yhteys sisäilmaongelmiin. Nykyisen kiinteistökannan korjausvelka on lähes 97 M€, mikä tarkoittaa, että kiinteistöt korjattaisiin rakentamishetken kuntoon, mutta perusparannustarve on yli 208 M€, mikä tarvitaan, jotta rakennukset pystyttäisiin korjaamaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi."

Lisäksi merkittävimmät riskit -osiossa: "Kiinteistöihin sitoutuu merkittävä osa kaupungin varallisuudesta ja Tilakeskuksen yksi keskeisiä tehtäviä on tämän omaisuuden arvon säilyttäminen. Tämän hetkinen perusparannuksiin käytetty määräraha ei kuitenkaan kata kiinteistöjen kulumisesta syntynyttä tarvetta, joten korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Riittämätön ylläpidon taloudellinen resursointi johtaa ennen pitkää siihen, että tilojen terveellisyys ja turvallisuus vaarantuu. Korjausvelan kasvu on suoraan verrannollinen sisäilmaongelmien määrään. Riski on sekä taloudellinen että palveluverkkonäkökulmasta strateginen."

Näin viisaita sanoja siis löytyy talousarviostamme. Kuitenkin korjausvelka kasvaa koko ajan... Yksinkertaisesti korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen vaatii lisäresurssointia kiinteistöjen perusparantamiseen. Toisaalta uusia kiinteistöjä rakennettaessa tulee pyrkiä nollatorenssiin rakentamisvirheiden suhteen. Kuten hyvinvointipuolella myös yhdyskuntapuolella sairauksien ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi kuin sairauksien hoito.

Seuraavan valtuuston tulee ottaa tavoitteeksi Homeeton Oulu. Pitää kääriä hihat, ja toimia sisäilmaongelmien korjaamiseksi nopeammin. Ei tule vain hyväksyä korjausvelan kasvua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat