Anne Snellman

Liikuntaresepti otetaan käyttöön Oulussa

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.6.2017 jättämäni valtuustoaloite nimeltään "Liikuntaresepti-toimintamalli käyttöön Oulussa" (linkki) sai kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10. positiivisen vastaanoton (linkki).

Hyväksytyn päätösesityksen mukaisesti liikuntaresepti otetaan käyttöön olemassa olevien toimintamallien tueksi hyvinvointikeskuksissa yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Tässä sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen erinomaiset perustelut:

Oulussa käynnistyi jo noin 20 vuotta sitten liikuntaneuvonta yhteistyössä silloisen liikuntaviraston ja kaupungin kuntoutuspalveluiden kanssa. Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan käynnistymisen jälkeen kehitettiin liikkumisresepti terveydenhuollon käyttöön. Tuolloin liikkumisresepti toimi vain paperisena, ei sähköisenä. Oulun kaupungin terveydenhuollon lääkärit ja hoitajat koulutettiin käyttämään liikkumisreseptiä, mutta reseptin käyttö oli sangen vähäistä. Liikuntaneuvojilla oli jo tuolloin käytössä Effica-potilastietojärjestelmä ja hoitajien ja lääkäreiden oli helppo varata aika ja lähettää sitä kautta asiakas liikuntaneuvontaan. Varsinaista liikuntareseptiä ei Oulussa ole enää käytössä, mutta liikuntaneuvonnan sujuva toimintamalli on osaltaan korvannut liikkumisreseptin käyttöä.

Tällä hetkellä liikuntapalvelut järjestää liikuntaneuvontaa Haukiputaan Jatulissa, Kiimingin hyvinvointikeskuksessa ja Oulun uimahallilla Raksilassa. Maksuttomaan liikuntaneuvontaan voi kuka tahansa kuntalainen hakeutua. Asiakas voi varata itselleen ajan omahoidon kautta tai tulla tiettyinä aikoina paikalle myös ilman ajanvarausta. Lisäksi liikuntapalveluilla on kohdennettua viikoittaista liikuntaneuvontaa kaupungin omalle henkilöstölle, kutsuntaikäisille miehille, mielenterveyskuntoutujille ja nuorille.

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden järjestämässä liikuntaneuvonnassa kävi noin 1200 asiakasta vuonna 2016. Määrä on ollut koko ajan kasvava. Tämä kertoo siitä, että tällaiselle palvelulle on selkeä tarve ja kysyntä. Asiakkaat ohjautuvat liikuntaneuvontaan pääsääntöisesti terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden lähettämänä. Kuntoutuspalvelut siirtävät osan heille tulleista ns. fysioterapialäheteasiakkaista liikuntaneuvontaan. Yleisimmät syyt liikuntaneuvontaan ohjautumiseen ovat liikkumattomuus, ylipaino (tähän liittyy usein tyypin 2 diabetes), leikkauksien jälkihoito ja erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat.

Liikuntapalvelut tuotti pari vuotta sitten terveydenhuollon henkilöstön käyttöön Liikukko nää -oppaan, jota on saatavana sekä paperisina että sähköisessä muodossa. Opas on tarkoitettu terveydenhuollon henkilöstön liikunnan puheeksi ottamisen työkaluksi vastaanotoilla.

Keväällä liikuntapalvelut käynnisti myös yhteistyössä Lintulammen asukastuvan Liihy-hankkeen kanssa tyypin 2 diabeetikoiden liikunta- ja ravintovalmennus pienryhmiä. Ryhmässä annetaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvää elintapaohjausta. Vastaavia ryhmiä tullaan järjestämään jatkossa liikuntapalveluiden tuottamana.

VESOTE-hanke (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta poikkihallinnollisesti. Oulun kaupungin liikuntapalvelut on mukana UKK-instituutin VESOTE -hankkeen PPSHP:n osahankkeessa.

PPSHP:n osahankkeessa on yhtenä suunnitelmana kouluttaa terveydenhuollon henkilöstö sähköisen liikkumisreseptin käyttöön. Liikuntapalvelut on mukana myös erikoissairaanhoidon valtimokuntoutujien ja hengityselinsairaiden palveluketjujen suunnitteluryhmissä.

Liikuntapalveluissa on suunnitelmallisesti pyritty kehittämään yhteistyötä poikkihallinnollisesti hyvinvointipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa terveyden edistämisen ja liikuntaneuvonnan osalta.

Kuten valtuutettu Snellman toteaa, sote-uudistuksen myötä on olennaisen tärkeää turvata olemassa olevien hyvin toimintamallien jatkuminen ja kuntalaisten näkökulmasta toimivien ja katkeamattomien palveluketjujen säilyminen, joista liikuntaneuvonta on yksi hyvä ja vaikuttava esimerkki.

Liikkumisresepti on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön jo olemassa olevien toimintamallien tueksi hyvinvointikeskuksissa yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Liikkumisresepti on kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten yhteiseksi liikuntaneuvonnan työkaluksi. Liikkumisresepti sisältää liikuntaneuvonnan ydinkohdat ja ohjaa siten hyvään liikuntaneuvontakäytäntöön. Liikkumisreseptin käytön on tutkimuksissa todettu lisäävän asiakkaiden liikkumista.

Liikkumisreseptin käyttöönotto on kehittämisprosessi ja onnistumisen edellytyksenä on, että eri yksiköissä tunnistetaan liian vähän liikkuva henkilö sekä yksikköjen saumaton yhteistyö liikuntaneuvonnan kanssa. Henkilökunnan tulee ottaa liikunta puheeksi asiakkaan kanssa säännöllisesti, ja kertoa hänelle sopivista matalan kynnyksen liikuntaryhmistä. Tarvittaessa lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti voi kirjoittaa asiakkaalle suosituksen liikkumiseen liikkumisreseptin avulla. Koska he eivät kuitenkaan ole asiantuntijoita siinä, mikä liikuntamuoto on kullekin asiakkaalle sopivin hänen tilanteeseensa ja kuntoonsa nähden, on liikuntaneuvonnan rooli asiakkaan ohjaamisessa ensiarvoisen tärkeä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat