Anne Snellman

Sitova asiakasmitoitus Oulun lastensuojeluun

Tämä kirjoitukseni julkaistiin 25.6. mielipidekirjoituksena Kalevassa (paperinetti).

Lastensuojelun sosiaalityön resurssien riittämättömyys on uhka lastensuojelutyön laadukkaalle ja lainmukaiselle toteuttamiselle. Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä vuonna 2017 julkaistussa vetoomuksessa yli 3000 lastensuojelun ammattilaista ja muita asiasta huolestunutta henkilöä esittivät huolensa lastensuojelun tilanteesta.

Vetoomuksella vaadittiin toimia kuntatasolla, lakimuutoksia sosiaalityöntekijöiden työkuorman pienentämiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun laatusuosituksen mukaan lastensuojelun henkilöstöresurssin tulee mahdollistaa vuorovaikutustyö ja osallisuuden toteutuminen. Lapsiasiavaltuutettu on todennut jo vuonna 2013, että asiakasmääriä pitäisi rajata 20-30 asiakkaaseen työntekijää kohti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön Aulikki Kanaojan maaliskuussa 2018 julkaistussa väliraportissa arvioidaan, että valtakunnallisen keskimäärän (30) ylittäviä sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä esiintyy noin 40 %:ssa palvelujen järjestäjiä.

Lastensuojelutyön kuormituksen vähentäminen on äärimmäisen tärkeää myös Oulussa, missä lastensuojelussa työntekijöillä on jo ollut pitkään asiakkaita suosituksia suurempi määrä.

On hyvä, että Oulun kaupungin lastensuojeluun on lisätty vuosina 2017–2018 sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia 19 henkilöä. Tästä huolimatta alkuvuonna 2018 yhdellä sosiaalityöntekijällä oli suunnitelmallisessa työskentelyssä keskimäärin 46 asiakasta ja palveluntarpeen arviot mukaan laskettuna 49 asiakasta.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on kiinnittänyt huomiota myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden pysyvyyteen. Sosiaalityöntekijöille maksetaan 150 euron kuukausittainen palkanlisä siihen asti, kunnes työn vaativuuden arviointi on tehty.

Lisäksi työntekijöitä kannustetaan saattamaan sosiaalityön maisteriopinnot loppuun tarjoamalla mahdollisuus kahden viikon palkalliseen opintovapaaseen.

Kaiken kaikkiaan lastensuojelun asiakkaina Oulussa oli vuoden 2017 aikana yhteensä 2559 lasta ja nuorta. Lastensuojelutyössä työntekijällä tulee olla riittävästi aikaa asiakkaiden kohtaamiseen ja asioiden selvittelemiseen.

Edellisen johdosta jätin 18.6. Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut rajoittaa lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän 30 lapseen työntekijää kohden.

Anne Snellman
kaupunginvaltuutettu (sin.)
Oulu

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat