Anne Snellman

Oulun kaupunginsairaalan saattohoito-osasto A2:sta kysymyksiä ja vastauksia

Oulun kaupunginsairaalan osasto A2 on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osasto. Olen saanut huolestuttavaa viestiä kyseisen osaston tilasta. Kysyin siis Oulun kaupungin vastaavilta virkamiehiltä asiasta. Alla kysymykset vastauksineen.

Kysymys: "Millainen hoitajamitoitus Kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla A2 on? On tullut viestiä, että siellä on liian kiire hoitaa potilaita."

Vastaus: "Saamani tiedon mukaan hoitajamitoitus on 0.89." "Meillä on tulossa palaveri A2 tilanteesta heti kun kaupunginsairaalan palvelupäällikkö palaa lomalta. Asiasta on jo aiemminkin keskusteltu: Työmäärä on lisääntynyt kaikilla osastoilla, koska viime vuosina hoidettujen potilaiden määrä on lisääntynyt = potilasvaihto on nopeutunut. OKS:ssa osastojen km. hoitoaika 11 päivää. Hoitoisuusmittaria meillä ei ole käytössä, mutta potilaiden hoitoisuus/vaativuus on myös lisääntynyt. Hoitajamitoitus on joka osastolla hiukan erilainen riippuen osastoprofiloinnista km 0,83 (vaihteluväli 0,78 – 0.89). Hoitajamäärää ei ole viimeisen kolmena vuoden aikana lisätty (hk määrä ei saa nousta). Kuitenkin kaikkiin 100 % valvontoihin on palkattu ylimääräiset hoitajat 24/7 ja ruuhkahuippuihin on myös palkattu sijaisia jotta potilasturvallisuus ei vaarannu."

Kysymys: "Lisäksi kuulemma tällä saattohoito-osastolla ei ole psykiatrista sairaanhoitajaa. Eikö sellainen kuitenkin tarvittaisi kuolevien potilaiden hoitoon keskittyvällä osastolla?"

Vastaus: "A2:n sairaanhoitajille on järjestetty mt-palveluista koulutusta kriisien kohtaamiseen ja psyykkisen tuen antamiseen. Koulutuksen antoi pitkäaikainen kriisityön tekijä, jolla on tähän vankka osaaminen. A2:lla on myös mahdollisuus konsultoida haastavissa tilanteissa mt-palveluiden psykiatria. He voivat tarvittaessa olla yhteydessä myös hv-keskusten psykiatrisiin sairaanhoitajiin. Tänä päivänä ei valmistuvat sairaanhoitajat ovat kaikki AMK sairaanhoitajia, eikä varsinaisia psykiatrisia sairaanhoitajia enää valmistu. Koulutuksessa on mahdollisuus ottaa syventäviä opintoja psykiatriseen hoitotyöhön. Käytännössä opiskelijoiden mielenterveystyön osaaminen syventyy tulevassa työpaikassa työtä tehdessä ja saadessaan täydennyskoulutusta työtehtävien edellyttämään osaamiseen. Periaatteessa kaikilla sairaanhoitajilla pitäisi olla perusvalmius kohdata kriisejä ja antaa psyykkistä tukea. Saattohoito vaatii tietysti omaa erityisosaamista ja tähän tarpeeseen olemme mt-palveluista pyrkineet antamaan tukea."

Kysymys: "Vielä ongelmia on siinä, että kotoa osa potilaista viedään turhaan akuuteissa tilanteissa oysin päivystykseen, vaikka heille on tavallaan A2:lla paikka, ja jonne heillä on lupa mennä silloin, kun kotonaolo vaikeutuu. Pahimmillaan he joutuvat olemaan päivystyksessä jopa kahdeksan tuntia ruuatta. A2:lla he saisivat nopeasti asianmukaista hoitoa. Mitä tälle on tehtävissä?"

Vastaus: "Päivystykseen nämä potilaat joutuvat nykyään huomattavasti harvemmin kuin aiemmin eli tilanne on tältä osin huomattavasti kohentunut. Usein syynä saattaa olla joko tilanne jossa vaaditaan erikoissairaanhoitoa tai se että ensihoito ei ole tiennyt että potilaalla on lupa mennä suoraan A2 osastolle .Ensihoito ei näe kaupungin sairauskertomusta. tätä ollaan tässä integraatiohankkeessa parantamassa. Esimerkiksi kun itse päivystän, ei näitä potilaita ole päivystyksessä näkynyt enää vuosiin."

Vaikuttaa siis siltä, että toimintaa ollaan kehittämässä parempaan suuntaan. Hyvä niin! Jään kuulolle!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat